ebreguia.com: la guia de les terres de l'ebre a internetSOBRE L'AUTORIA I PROPIETAT DEL WEB

Tots els drets de la propietat industrial i intel.lectual de la pàgina web "www.ebreguia.com", així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen, entre altres, imatges, il.lustracions, mapes i/o textos literaris) són propietat de l'AURELIO LÓPEZ MONGE o, en el seu cas, de terceres parts, i sotmesos, per tant, a les lleis internacionals del copyright (©).

L'usuari podrà visualitzar els seus continguts, imprimir, copia i fins i tot emmagatzemar dits continguts al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre support físic sempre i quan sigui, única i exclusivament per al seu us personal i privat, quedant, per tant, terminantement prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació sense el coneixement i el consentiment dels autors del copyright.

L'identificació de qualsevol material, imatge o texte publicat, amb drets d'autor reservats i copyrights propis demanem sigui comunicat a l'editor per tal de ser reconeguts, identificats i tractats correctament.

Contacte: 977 407 393

Email: info@ebreguia.com

SOBRE EL SUBMINISTRAMENT DE CONTENINGUTS PER PART DE COL.LABORADORS I USUARIS

Els usuaris i col.laboradors que subministren informació o continguts seran els responsables dels mateixos en cas que aquests infringeixin drets de tercers o vulnerin qualsevol legislació vigent.

L'autor i webmaster, es reserva el dret, però no l'obligació, de rebutjar o esborrar qualsevol contingut aportat pels usuaris que no acompleixi les regles del règim d'us.

La remissió dels continguts del web a l'editor-webmaster otorga implícitament a l'autor del web una licència no exclusiva per reproduïr, emmagatzemar, editar o publicar dits continguts en altres mitjans de comunicació o tecnologies.

RÈGIM D'US DEL PORTAL WEB

L'usuari es compromet a fer un us adequat dels continguts i serveis oferits mitjançant el portal web "ebreguia.com" i així mateix es compromet a no fer-los servir per:

(i) incòrrer en activitats il.lícites, il.legals o contraries a la bona fe i a l'ordre públic o contra la voluntat propia de l'editor;

(ii) difondre continguts, parcial o totalment, del web mitjançant la seva publicació, impressió, fotocomposició o modificació sota qualsevol suport amb l'intenció de crear confusió, distorsió o us en profit de l'usuari i en contra de la voluntat de l'editor;

(iii) capturar dades, ja siguin imatges, textos o qualsevol altre contingut, amb finalitats publicitàries d'interès propi;

Els responsables del projecte perseguiran l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indebuda del portal web, exercint totes les accions civils i penals que es corresponguin en dret.

MODIFICACIONS DEL PORTAL WEB

L'editor es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal web, canviant, suprimint o afegint tant els continguts i serveis que es prestin a travès de la mateixa com la forma en la que aquests apareixin presentats o localitzats en la mateixa.

© Copyright 2002-2004 (primera edició) 2009 (segona edició).